Kanser Düşmanı Ginseng

0

Ginseng’in Kansere Etkileri Var

Ginsengde bulunan bazı önemli maddeler kanser önleyici özelliklere sahiptir. Çin Tıp Bilimi tarafından yapılan araştırmada ginsengin içinde bulunan ginsenosidlerin, anti-tümör etkileri olduğu ve prostat, yumurtalık kanseri, nörobastoma hücrelerine ve akciğer adenokarsinom hücrelerine zarar verebileceği keşfedildi. Ayrıca, hücre döngüsü ilerlemesini de düşürerek, kanser hücrelerinin büyümesini yavaşlatabilir.

1- Ginseng, Anti-Kanser Enzimlerini İyileştirir

Farelerde panaxydol (ginseng’den yapılmış) EGFR geninin aktivasyonu yoluyla kanser hücresi ölümünü arttırdı .

2- Ginseng ve Akciğer Kanseri

Ginseng özütü , tümör büyümesini inhibe eden akciğer kanseri hücrelerinde kanser hücresi ölümünü artırır .  Kanser hücreleri için erken hücre ölümünü indükleyen CAV1 genini inhibe etti .

Kore ginseng’in bileşenleri farelerde nakledilen akciğer kanseri hücrelerinin metastazını inhibe eder .

3-Ginseng ve Meme Kanseri

Panaksitriol (ginseng yapılmış) kanser hücre büyümesini önler

Karbon nanotüpleri ile kombine edilen ginsenosid Rb1 veya Rg1’in sunumu, hücre sağkalımı oranlarını ve kanser hücresi büyümesini önlediği tespit edilmiştir.

Ginesenoside Rg5 meme kanseri hücreleri için kanser hücresi yok ettiği tespit edilmiştir.

4- Ginseng ve Karaciğer Kanseri

Ginseng meyve özütü, hücre ölümünü arttırır ve karaciğer kanseri hücrelerinde hücre çoğalmasını engeller . Artan kanser hücresi ölümüyle ilişkili olan CAV2’nin bölünmesine neden olmuştur .

Ginsenosid bileşiği K (ginseng’den yapılmış) karaciğer hücrelerinde belirli kanser teşvik eden enzimlerin düzgün çalışmasını engeller .

5- Ginseng ve Cilt Kanseri

Ginseng kök özütü , ginseng ile tedavi edilmemiş farelere kıyasla, farelerde cilt tümörleri sayısını azalttır .

Ginseng’den türeyen bir şeker (oligosakkarit), makrofaj fonksiyonunu arttırarak cilt kanseri hücrelerinde anti-kanser etkilerine sahiptir .

6) Ginseng ve Prostat Kanseri

Mikrodalga ışınlarına maruz bırakılan işlenmiş ginseng, kanser hücrelerinin prostat kanseri hücrelerinde daha da büyümesini engelledi .

Ginseng kanserin önlenmesi

Yapılan bir laboratuvar çalışmasında Amerikan ginseng özütü, kalın bağırsak kanserli hücre serilerinde hücre büyümesini engellemiş, bu etki kemoterapi ilacı 5-fluorourasil (5-FU) ile birlikte kullanımda daha fazla olmuştur. Sonuçta gelecekte Amerikan ginsengin, gerekli 5-FU dozunun azaltmasını sağlayabileceği belirtilmiştir. Bir başka laboratuvar çalışmasında Amerikan ginseng özütü, meme kanserli hücre serilerinde hücre çoğalmasını engellemiştir. Meme kanserli hücre kültürlerinde yapılan bir başka çalışmada ise; Amerikan ginseng kemoterapi ilaçları olan metotreksat, siklofosfamid, doxorubicin ve 5-fluorouracil ile birlikte hücre büyümesini engellemiştir. Yine bir başka çalışmada da; Amerikan ginseng özütü, kalın bağırsak kanserli hücre serilerinde hücre ölümünü tetiklemiştir. Asya ginsengi ile fareler üzerinde yapılan bir çalışmada ise; tümörün akciğere yayılmasını ve yeni damarlar oluşturmasını (anjiogenez) engellediği gözlenmiştir.

2006 yılında yapılan gözlemsel bir çalışmada; ginseng kullanan meme kanserli kadınlarda yaşam kalitesi daha yüksek, sağkalım süreleri de bir miktar daha uzun bulunmuştur. Ancak çalışmada ginseng türü ve dozları dikkate alınmamıştır. 40 sağlıklı katılımcıyla yapılan bir klinik çalışmada da; radyasyona karşı lenf hücrelerini koruyucu etkisinin olabileceği belirtilmiştir.

Paylaş

Yazar Hakkında

Yorum Yaz